ROEP OM VREDE

                    Wolt ikh gehat koyekh                                      als ik de kracht kon vinden

                    Wolt ikh gelo-fn in di gas-sn,                            zou ik gaan rennen door de straten      

                    Wolt ikh ge-sgri-gn hoyekh:                              en zou ik keihard schreeuwen:

                    SHOLEM, SHOLEM, SHOLEM!!!                VREDE, VREDE, VREDE !!!

                    SHOLEM, SHOLEM, SHOLEM!!!                VREDE, VREDE, VREDE !!!

                    Gezongen 23 februari 2009, ALV Vrouwen voor Vrede

__________________________________________________________________________________________________________________Wereldvredesmars

          Wereldvredesmars

          Couplet 1:
          Allen hebben we een bloedhekel aan oorlog.
          En aan hebzucht, egoïsm' en dictatuur.
          Mensen, laten we gaan lopen voor de vrede,
          En een betere verdeling op den duur !!!

          Refrein:
          Want we pikken 't niet langer, dit is onrecht !
          Dit is fout, dat staat buiten kijf.
          Kom, we pikken het niet langer, demonstreer met ons mee,
          Loop je benen uit je lijf !!

          Couplet 2:
          En we lopen hier te lopen voor de vrede
          In de hoop dat dat een ietsie pietsie helpt
          Ja, we lopen hier te lopen voor de vrede
          Omdat ieder stapje voorwaarts zeker telt!

          Couplet 3:
          Stop de NAVO, geef je geld uit aan iets beters,
          elke oorlog is toch waanzin, schei toch uit!
          Daarom lopen wij hier onze kilometers,
          Want de vrede kost je toch geen enk'le duit.

          Couplet 4:
          En we lopen met z'n allen tegen honger
          Tot ze luisteren, want zo lang gaan we door.
          En we lopen met z'n allen tegen honger.
          Mensen loop maar lekker mee-ee in ons spoor.

          Couplet 5:
          En we lopen met z'n allen voor gezondheid
          Tot ze luist'ren, want zo lang gaan we door.
          Ja, we lopen met z'n allen voor gezondheid.
          Mensen loop maar lekker mee in ons spoor.

          tegen:                                                                         voor:
          honger                                                                         eerlijk delen
          dictatuur                                                                      respect
          graaiers                                                                       solidariteit
          onderdrukking                                                            onderwijs voor iedereen
          wapenhandel                                                              een and're wereld
          milieuvervuiling                                                         schoon drinkwater
          armoede                                                                     gezondheidszorg

          Muziek en tekst van Marzenka Pala
          ter gelegenheid van de internationale Wereld Vredes Mars 2009

__________________________________________________________________________________________________________________

                    Wereld Vrouwen Vredeslied

                    Refrein:
                    Vrouwen, kom, vrouwen, kom, roept elkander, samen sterk!
                    Vrouwen, kom, vrouwen, kom, samen aan het werk.

                    Couplet 1:
                    Vrouwen van de wereld, kom!
                    Blijf niet alleen, nee, samen sterk!
                    Wij zijn met zo velen, dus verand'ren wij de wereld nu!
                    Wij strijden voor vrijheid en voor gelijkheid
                    Maar zonder wapens, doelgericht.
                    Ver-trouw op je vrouwkracht en doe het samen:
                    Eens zal er vrede zijn!

                    Couplet 2:
                    Onze kind'ren, onze hoop,
                    Horen op school, niet op hun werk.
                    Deze wereld wacht op hen,
                    Zij geven de toekomst vorm
                    In goede gezondheid en ook in vrijheid,
                    met hun talenten vrij ontplooid
                    Zullen zij samen aan rechtvaardigheid bouwen.
                    Eens zal er vrede zijn!

                    Refrein

                    Couplet 3:
                    Luister niet naar "wit" of "bruin",
                    Allen gelijk, evenveel waard!
                    Luister niet naar "man" of "vrouw",
                    zie enkel "gelijkheidwaardigheid"!
                    Ja, moslim of christen, boeddhist of hindoe,
                    welk geloof of stam dan ook,
                    Wij willen huilen, wij willen lachen,
                    Eens zal er vrede zijn!

                    Couplet 4:
                    Morgen is de wereld mooi,
                    Da's onze wens, we gaan ervoor!
                    Rust en vrede willen wij, akkers staan in volle bloei!
                    Ja, weg met de honger, wij zullen oogsten,
                    Moeder Natuur, zij zorgt voor ons!
                    Ieder zal werken, in plaats van te vechten,
                    Eens zal er vrede zijn!

                    Refrein 2x

                    muziek: Marzenka Pala
                    tekst: Marzenka Pala en Janny Beekman

                    19 september 2008

                    Dit lied is geschreven met de bedoeling om het wereldwijd te verspreiden.
                    Daarom is het tot nu toe vertaald in het Engels en Frans