Crisis in de zorg

Wijs: De kop van de kat was jarig.

1.   De zorg is ziek geworden                                 
      en verkeert in grote nood
      De handelsgeest neemt over
      en de zorgzaamheid gaat dood
      Het ziekenhuis wordt uitverkocht
      De zieken in de goot
      Wanneer je nu bejaard bent
      Sta je haast op water en brood                   

2.   De handelaar verzint hoe
      de verzekeraar verdient
      Maar ziekenzorg is heel wat anders
      Kunt u dat niet zien?
      Een zieke heet nu klant
      en wordt verhandeld als een koe
      Geen zorg meer zonder BSN
      Waar moet dat toch naar toe?

3.   Deskundigen en patiënten
      die slaan heel luid alarm.
      Nu alles draait om centen,
      om wie rijk is en wie arm.
      De rek is uit de mantelzorg.
      Wèg solidariteit.
      De zorg is ziek, dat krijg je nou
      van concurrentiestrijd.

4.  Verplegen mag alleen als je
      bevoegd bent en bekwaam
      dat zou ook bij de eisen
      voor regeerders moeten staan
      zij hebben geen benul een
      derde douchebeurt krijgt een prijs
      Schoenmaker, blijf toch bij je leest
      Je zorgplan is niet wijs.

Lied: Irene van Schagen, 2010

Bewerkt door de Raging Grannies dd januari 2013

____________________________________________________________________________________________

     

Lied over vrouwen en microkredieten:

Ai, ai, ai, ai, we krijgen nu kansen.
Wat geld voor een geit en een schaapje er bij,
daar kunnen we goed van leven.

Vrouwen zijn sterk en werken heel hard,
maar zonder wat geld is 't onmog'lijk.
Een microkrediet dat helpt,
al gaat er een deel naar de rente.

Ai, ai, ai, ai, de kind'ren naar school toe.
De toekomst vol hoop en de armoe voorbij,
ons leven in eigen handen.

Nu gaan we er voor, want 't geeft ons veel hoop
op voedsel en rust en een toekomst.
De familie is blij en vrolijk.
De mannen: zij gaan met ons meedoen!

Ai, ai, ai, ai, we krijgen nu kansen.
Wat geld voor een geit en een schaapje er bij
daar kunnen we goed van leven.

Ai, ai, ai, ai, de kind'ren naar school toe.
De toekomst vol hoop en de armoe voorbij,
ons leven in eigen handen.                           

______________________________________________________________________________________________________

     Medley Raging Grannies

     (Melodie: Meisjes met rode haren)                                                                                              
     Wij zijn de Raging Grannies.
     We komen zingen, dat is niet mis      
     over de wantoestanden, de vuilnishoop     
     die de wereld is! Ja ja ja (herhalen)

     (Kleuterdeun: so la so mi, mi so so la la so mi, do re mi fa so, mi re do)                              
     Alle vrouwen, die van de wereld houwen                                                                    
     komen bij elkaar, maak een vuist!   (herhalen)

     (Melodie: Hé, kopje koffie)
     Heeeee, stop met vechten!                                                                                                                         
     Heeeee, stop met schieten!                                                                                         
     Heeeee, stop met vechten!                                                                                           
     Heeeee, stop met schieten!                                                                                                                                               

     (Melodie: De paden op, de lanen in)  
     De wapens aan de kant, de velden op, vooruit, met flinke pas.                                         
     De kindsoldaten thuis, met ouders aan het werk en beiden vrolijk en lief.                          
     De scholen worden druk bezocht, en wel door jong en oud.                                               
     En wij, wij worden vast niet arm, al schenken w' alle schulden en krediet!                        
     En hoor je: ta-ta boem-boem (2 x): is 't vuurwerk, anders niet!

     (Melodie: Toreador uit Carmen)                    
     Wij gaan vanavond lekker aan de slag                                                                            
     naar de EU, naar de EU.                   
     Daar zullen we vertellen gaan dat 't zo niet langer kan!                                                      
     De wetten die er zijn, voer die goed uit, dan komt de vrede nu

     (Melodie: Zie ginds komt de stoomboot)                                                                               
     Zie ginds komt de man met de uitvluchten aan.
     Belooft ons Sint Juttemis, hij ziet ons niet staan.
     We slaan hem om de oren-met de Europese wet:
     Palestina: gelijke rechten, en weg met die muur!!! 

     (Melodie: Bolero van Ravel)  
     Ha, daar is weer zo'n zogenaamd onoverbrugbaar conflict.
     Dus daar doen we dan niets aan.
     Oh ja, oh ja, is dat zo? Nou, denk maar verder. Wij zien met twee open ogen oplossingen,
     dus voer gewoon alle resoluties eens uit, voer alle resoluties maar uit, voer alle resoluties dus uit.
     Ze zijn je gratis aangereikt. 

     (Melodie: O Denneboom)
     En doe je't niet en doe je't niet, dan blijven wij maar zeuren.
     Want zelf kun je 't niet, nee zelf   kun je 't niet.
     Er moet nu echt iets gebeuren.
     Je weet al jaren hoe het moet. Maar er is niemand die 't doet!
     Wel potverdrie, wel potverdrie, wij schudden aan je lurven!

     SLOT :     (want)  
     We're the Raging Grannies  

__________________________________________________________________________________________________________

          Het nut van de media

         (melodie: "omdat ik zoveel van je hou")

          Couplet 1:
          Je ziet 't elke dag op de teevee,
          En in de trein pak je de kranten mee,
          Er is niet één die 't niet kan weten:
          Ze draaien aan 't rad van fortuin.

          Je kunt staan kijken, hopend op geluk,
          Je kunt je kansen pakken, stuk voor stuk,
          Er is niet één die niet kan weten:
          De halve wereld ligt in puin

          Brug:
          Mensen, kijk, al wat je weet,
          Brengt jou v'rantwoord'lijkheid,
          Want "Ich hab'  -es nicht gewusst"
          Nee, nee, dat gaat dus echt niet op,
          Dat kun je zeker weten..

          Couplet 2:
          Je noemt het "karma" of je noemt het "pech",
          Het leed van anderen raakt jou niet echt...
          Maar niemand kan j' onwetend noemen,
          Weten en niets doen maakt je schul-dig...

          Je leest de krant, je kijkt naar de teevee,
          Zo krijg je steeds de laatste updates mee:
          De gironummers en adressen,
          En al de sites van w.w.w!

          Brug:
          Surf eens rond, klik hier en daar,
          Daar word je wijzer van.
          Kies een plan, en voer het uit,
          Je weet niet wat je overkomt,
          Nee, echt, heus, zeker weten...!

          Couplet 3:
          En roep je nou: "Maar ik heb geen peecee!"
          Dan kijk je maar eens met een ander mee!
          Niemand die kan afzijdig blijven
          Dus kan er nu iets gaan gebeuren...

          Zoek met de buren een projectje uit
          Of ga je straat door en verkondig luid:
         "We gaan nu zelf eens helpen draaien
          Aan 't grote ra-had van fortuin!"
          En hou je glas een beetje schuin...
          We halen-de wereld uit het puin! (Proost!)

__________________________________________________________________________________________________________

                                    WERK AAN EEN WERELD

                                    (melodie: 'Morning has broken')

                                    Werk aan een wereld,
                                    waar vrede belangrijker is,
                                    dan al dat moorden.
                                    Gemartelden vrij.
                                    Wacht op de morgen,
                                    dat legers verdwenen zijn,
                                    wapens vernietigd,
                                    oorlog voorbij.

                                    Mourn for the mothers,
                                    mourn for the children,
                                    often the victims
                                    of terrible wars.
                                    Mourn for the men and
                                    mourn for all nations,
                                    in continuation
                                    of terrible wars.

                                    Werk aan een wereld,
                                    waar vrede belangrijker is,
                                    dan al dat moorden.
                                    Gemartelden vrij.
                                    Wacht op de morgen,
                                    dat legers verdwenen zijn,
                                    wapens vernietigd,
                                    oorlog voorbij.