wie zijn wij

          Toen viel de bom

          (op onze eigen melodie)

          Toen viel de bom                       )
          Verwoestende bom,                   ) 2 x
          Vol op de stad Hiroshima          )

          Zelfs nog na 60 jaar,
          Zie je de ellende.
          Mensen zijn ziek en kaal
          Waar je nooit aan zult wennen.

          Mismaakt door kapotte genen,
          het is aan de kind'ren te zien.
          Kernwapens zijn nog niet verdwenen.
          UIT DE WERELD WEG (met die troep!)

          Toen viel de bom,                    )
          verwoestende bom,                  ) 2 x
          vol op de stad Nagasaki.          )

          Ook hier in Nederland
          loert het gevaar.
          Vaak staan we hand in hand:
          slechts een mooi gebaar.

          De bommen zijn van de Amerikanen,
          Maar wie ze gooit komt uit dit land.
          Medeplichtigheid is te beschamen.
          WEG UIT NEDERLAND (met die troep!)

          Toen viel de bom,
          Verwoestende bom,
          Vol op de stad Hiroshima.

          Toen viel de bom,
          Verwoestende bom,
          Vol op de stad Nagasaki.

          (Gerzongen op 9 augustus 2007 en 8 augustus 2009, Hiroshima herdenking Amsterdam )

__________________________________________________________________________________________________________

          DU lied (Depleted uranium)

          (Op de wijs van 'O Nederland let op uw zaak.')

          Er was er eens een rottig stofje: men noemt het D.U.
          De D staat voor depleted en uranium voor de U!
          Na verrijking van één kílo U blijft zeven kilo D.U. over !!
          En dat is een reststof, chemisch rotvergif,
          heel geschikt om mee te doden !

          Voor vriend en vijand een gevaar, je ziet en ruikt het niet !
          Op tanks en spullen lígt het daar, in elk oorlogsgebied !
          De kind'ren spelen in dat spul, en grote mensen slopen
          zonder dat ze 't weten, dat giftig oorlogstuig
          om 't als oud   ijzer te verkopen !

          O Nederland, let op uw zaak, waarom bent u zo laks?
          Opnieuw een doofpot, zal JP dit overleven, straks?
          Uw troepen in Afghanistan, die nooit hebben geweten
          welk een risico hen later wachten kan,
          als hun besmetting wordt gemeten !

          D.U., mensen, onthoud die naam ! Als fijnstof adem je 't in !
          't Is heel geschikt voor bommen, o, je stopt het overal in !
          Iraakse artsen en wetenschappers, die volop de trom willen roeren,
          worden door de wapeníndustrie bedreigd:
          zou defensie zich ook de mond laten snoeren?

          D.U. is zo'n gezellig spul: het nestelt zich in je lijf.
          Daar zit het jaren veilig tot het besluit: ik ga op reis !
          De alfastraling vindt feilloos je nieren, hersens, longen,
          vernietigt DNA, de embryo's bij de vrouw,
          de testikels bij de jongen !

          Europa, neem een standpunt in en licht uw burgers voor.
          Daar u zo in gebreke blijft, geven wij het aan hen door:
          In Kosovo ligt negen ton, drie ton verspreid in Bosnië
          En vijf honderd alleen al ligt er in Irak !!!

          (geroepen door telkens een andere Grannie:)   
          WORDT WAKKER, MENSEN, DEMONSTREER HIERTEGEN ENZ.

          25 juli 2009