wie zijn wij

 

               Lied over de Vrouwen van Syrië,

               melodie: Er schommelt een wiegje

               Wat is er in Syrië toch aan de hand
               het is er gevaarlijk en tragisch:
               Rebellen die vechten gewapenderhand
               en 't bewind onderdrukt systematisch.
               Jihadisten geducht,
               de burgers gevlucht
               met honger en angsten en wanhoop en moe.
               En de wereld kijkt dadenloos toe.

               Toch blijven er mensen die houden hun hoop
               Ze willen geweldloos nog bouwen.
               Ze zoeken naar kansen voor een dialoog
               en dat zijn vooral ook de vrouwen.
               Houden 't leven normaal
               op heel kleine schaal.
               Ze houden de menselijkheid overeind
               als een lichtje dat altijd weer schijnt.

               Wij vrouwen voor vrede, wij steunen hen graag.
               In zover we dat hiervandaan kunnen.
               We laten hun weten dat we achter hen staan
               en dat we hun alle goeds gunnen.
               Een eind aan het vechten
               De vrouwen hun rechten
               Coalities voor overleg en dialoog
               Eens zien we de vredesregenboog.