Israel steelt

(Op onze eigen melodie)

Refrein:

Israël steelt
Israël doodt
Israël schendt alle wetten
Regering doet niets
Europa beloont
Wij moeten dit gaan beletten

Couplet:

Burgers sta op; protesteer!
Tegen blokkade van Gaza
We zeggen het nog maar een keer:
Israël pleegt oorlogsmisdaden!

We kunnen dit niet langer negeren
Wij moeten hier iets aan doen
Hun economie steeds frustreren
Geef ze niet je poen!

Refrein:

Israël steelt
Israël doodt
Israël schendt alle wetten
Straf Israël
Boycot Israël
Wij moeten hen gaan beletten!

___________________________________________________________________________________________________________

 

Ode to boycott

(Melodie: Ode to Joy, Ludwig van Beethoven)

Israël, end your occupation:
There's no peace on stolen land.
We'll sing out for liberation
'till you hear and understand.

Ethnic cleansing and apartheid
Should belong to history.
Human rights cannot be silenced
Palestine will soon be free!


Tekst: Sue Blackwell

_______________________________________________________________________________________

         Badjassenbrigade

(Melodie: My Bonnie is over the ocean)

1. Wij hippe, bewuste, old Grannies
    Wij kopen graag goed en gepast
    met oog voor de herkomst van spullen;
    mens, dier en milieu niet belast.

    Refrein:
    Eerlijke schoonheid
    Ja, daar willen wij in ons leven voor gaan
    Eerlijke schoonheid
    Waar zie je ons anders voor aan?

2. Wij steunen de badjassenmeiden
    Zij vinden reclame een vraag
    Ze zoeken de juist' informatie
    over mode en make-up die ik draag.

    Refrein

3. De Ahava schoonheidsproducten
   zijn afkomstig uit de Dode Zee
   Daar heerst d' Israëli bezetter
   De Palestijnen profiteren niet mee

   Refrein

4. Wij willen geen artikelen kopen
    Die niet kloppen met menselijk recht
   Je kunt er dan nog zo goed uitzien,
    Maar de wereld, die blijft dan toch slecht.

   Refrein

(versie 12 november 2012)

____________________________________________________________________________________________________________________________________

          Palestijnse vrouwen

          (op onze eigen melodie)

          Refrein:           
          Vrouwen van hier
          Vrouwen van daar
          We moeten elkaar ondersteunen
          Vrouwen van hier
          Vrouwen van daar
          We zullen elkaar ondersteunen

          Couplet 1:
          In het land van de Palestijn
          willen vrouwen ook goed leven.
          Voeden hun kind'ren op
          om ze een toekomst te geven.

          Maar in dat land is het moeilijk,
          Want boosheid gaat overal rond.
          Bezetting vindt men verfoeilijk
          Verzet gaat van mond tot mond.

          Refrein

          Couplet2:
          Jongens zijn veel op straat,
          zien veel ellende.
          Gooien stenen en kennen geen maat
          vormen een bende.

          De meisjes zijn meestal bij moeder,
          Ze leren en passen goed op.
          Zijn van de gezins-eer de hoeder,
          maar kroppen hun woede op.

          Couplet 3:
          Vrouwen doe mee in het land.
          Laat zien dat het anders zou kunnen.
          Blijf toch niet staan aan de kant,
          Wees actief om het land te runnen.

          Zorg dat geweldloosheid de norm wordt
          Eis nu je arbeidsplaatsen op.
          Een land komt pas echt tot ontwikkeling
          met vrouwen in de top!

          Refrein 

          Gezongen op 8 maart 2008 te Utrecht
          Herziene versie vastgesteld 12 november 2012

___________________________________________________________________________________________________

EEN LENING VOOR ISRAEL

(melodie: kortjakje)

Wat hoor ik nu, Israel?
Was je niet verzekerd?  Trek dan aan de bel!
Wij zullen allemaal /borg gaan staan.
Ja, daar komt een lening aan!
Zo. Nu kun je gaan herstellen
Wat je in de Gaza hebt gedaan!

Gezongen 23 februari 2009, ALV Vrouwen voor Vrede

___________________________________________________________________________________________________

               Gaza Medley

               (op melodie van kerstliedjes)

               Komt, verwondert u hier, mensen,
               Zie al dat puin in Gaza-land!
               Hoe kan 't, dat een land als Israel
               Zich zo buitensporig be/dient van geweld?
               Zijn ze nou helemaal mesjogge??
               Waar, zou je zeggen, is hun verstand?
               Zo'n klein landje,
               Zoveel ruzie,
               En een ieder praat maar over schuld!
               "Hij begon" "Nee, zij begonnen"
               Wijsheid is geboden, en geduld!

               Komt allen tesamen,
               Doe een duit in 't zakje,
               Zoek naar een oplossing voor Israel.
               Zie hoe z'uit angst hun buren beuken,
               Geen huis blijft overeind staan,
               Geen school blijft overeind staan,
               Zelfs ambulances gaan 'r aan
               In Ga-ha-za!

               (melodie: Midden in de winternacht)
               Wie zal hier de rechter zijn?
               Antwoord op ons hopen?
               Haalt de vechters uit elkaar?
               En stopt al dit slopen?
               Zou het heus Obama zijn?
               Of Sarkózy, klein, maar fijn?
               Gazanen, wacht niet af,
               Haal de druk er af,
               Scheid het kaf
               Scheid het kaf
               Scheid het kaf van 't koren,
               Laat je mening horen!!

               Gezongen 23 februari 2009, ALV Vrouwen voor Vrede

___________________________________________________________________________________________________

Een argument voor de christenen onder ons

 (melodie: er is een kindeke geboren op aard)

Er is het Joodse volk een landje beloofd
Het land van een ander aan de Joden beloofd
De grote jongens, zij speelden voor God
Dat land, dat kwam er, de bijl was bot.

Wij Bijbelkenners, wij zijn principiëel.
De Joden horen daar. Ach, weten wij veel!
Niemand mag komen aan onze droom,
Ne/geer alle rechten van eigendom!

Het recht op veiligheid wordt alom ontzegd.
In /praten ge/looft men niet,  alleen in 't gevecht!
Wij /maakten een monster, dat ons niet meer kent.
Aan deze schuld raken wij nooit gewend!

Gezongen 23 februari 2009, ALV Vrouwen voor Vrede

___________________________________________________________________________________________________

          Geen invloed op de regering van Israël

          (melodie: Those were the days)

          Couplet 1 (solo):
          Wat Israel betreft, maken wij fouten... Denkend dat de rede overwint!
          Met Israel valt al de-cen-ni-a lang niet te praten; het laat ze koud wat of de wereld vindt!
          Er draait al zestig jaar een oorlogsfilm. Wij /zitten in 't interactieve script.
          IJverig springen w' in met onze mening, maar regis/seur en producent reageren stipt...!

          Refrein: (allen)
          Ja, dat is Israel, die lui die weten 't wel, ze nemen ons voortdurend bij de neus!
          Zij blijven doelgericht en wij doen onze plicht:
          Herstellen braaf de schade van die reus!
          Ja, dat is Israel, die lui die sturen 't wel, zij re-k'nen vast op onze empathie
          "Die arme Palestijn, op hun hand moet je zijn!" zo is't bedacht door Israels genie!

          Couplet 2: (solo)
          Moeten we Palestina dan laten verrekken? Nee, dat moeten wij natuurlijk niet!
          Maar laten we toch sto-hoppen met denken dat w'invloed hebben in dit groot conflict!
          Wordt het niet eens tijd dat we gaan schreeuwen hier in ons zo vredig polderland?
          Nee, we gaan niet slapen, niet ontspannen, want ginds is er van alles aan de hand !!!

          Refrein: (allen)
          Wij Grannies zijn zo kwaad, och mens, we zijn zo kwaad,
          Is hier nou helemaal nie-hiets aan te doen??
          Hier is Hamas, die vecht, daar 's Israel, dat vecht,
          En tussenin, daar wordt toch zo geleden, 't is om
          Gek te worden, ja om gek te worden, wat j'ook wil, ja, wa-hat je ook doet...
          De politiek wil niks en zelluf kán je niks,
          Dit is een kreet vol moedeloze moed!
          Kom, mensen, schreeuw het uit, kom mensen, schreeuw het uit!
          Gooi je frustraties in die luide kreet: la la la laa la la, la la la laa la la,
          Kom Israel, kom Hamas, schei eind'lijk uit !!!

          Couplet: (solo)
          Wij willen niemand hier de moed ontnemen. Ooit komt iedereen tot zijn verstand!
          Eens zal men gaan inzien hoe het verder moet met dit -en elluk ander- bezet land...
          Kolonisten overal ter wereld brachten voorspoed maar ook zeer veel leed.
          Overal trekt men zich terug of integreert men, want dit alleen leidt tot een duurzame vrede!

          Refrein: (allen)
          D'oplossing is er wel, ja echt, die is er wel, je moet 'm alleen nog zelluf willen zien:
          We maken 'r één land van, noemen dat Kanaän, met 'n kabi/net van een partij of tien!
          Een ieder zijn geloof, een ieder haar cultuur, en verder samenwerken zonder strijd.
          De kennis en techniek die deel je met elkaar,
          omdat is/lam -en-joden/dom elkaar niet bijt-en, Laa laa laaa la la, la la la laaa la la, etc.

          Gezongen 23 februari 2009, ALV Vrouwen voor Vrede