wie zijn wij

 

                                                Vrijheid voor Birma

                                                (op onze eigen melodie)

                                         Refrein:

                                         Jùnta eruìt, vrìjheid erìn.          )
                                         Làten we nìet langer zwìjgen   ) 2x

                                         Couplet 1:
                                         Mènsen in Myanmàr
                                         hèbben niets te kìezen.
                                         Wèl hebben zìj een wìl.
                                         Hòu dat in de smìezen!

                                         Vrédelievend àls zij-ij blìjven,
                                         praktiséren zij 't Boeddhístisch gelóof.
                                         Zij vràgen dringend hùlp uit het Wèsten,
                                         want hùn regéring is dòof!

                                         Refrein

                                         Couplet 2:
                                         Chìna jij bent uìt op gàs
                                         en òlie uit de brònnen.
                                         Wéet je wat zo mòoi zou zìjn?
                                         Léver niet lànger bòmmen!

                                         Chína spek niet lànger de jùnta!
                                         Wèrk naar een démocratíe.
                                         Het lànd is nu al làng genoeg geplùnderd.
                                         Dàt is wàt wij zien.

                                         Refrein

                                         Couplet 3:
                                         Robìjne-en, tèakhout en drùgs:
                                         zijn gèld voor de dictàtor.
                                         Wàpen-aankoop màakt alles stùk,
                                         nù en ook láter.

                                        Dàt laten wìj toch niet gebèuren?
                                        Onze regéring luistert wèl.
                                        Làten we dus blìjven demonstréren.
                                        Trèk hard àan de bèl!

                                        Refrein

                                        Couplet 4:
                                        Sàncties slaan de éerste brès.
                                        Làten we sàncties eìsen.
                                        Wéet dat nòta béne de VS
                                        voor de éerste bòycots zijn te prìjzen.

                                        De jùnta helpt het lànd naar de knòppen,
                                        als wìj met z'n àllen niets dòen.
                                        Het kàppen van hun régenwoud moet stòppen.
                                        Wàar is het fatsòen?

                                        Refrein

                                        Couplet 5:
                                        Wéet wat in het léger gebéurt.
                                        Dàar is veel desèrtie.
                                        Vrìjheid koop je àf als vòlgt:
                                        je rónselt vier rekrùten:

                                       scholìeren pak je òp onder bedreìging:
                                       mée naar het léger of in 't gevàng.
                                       Zò maak je kìndsoldàten.
                                       Làat die kìndren vrìj!

                                       Refrein

                                       Couplet 6:
                                       In Bùrma ben je rìjk of àrm.
                                       't Gèld gàat naar de jùnta.
                                       Wìnkels in het lànd zijn léeg,
                                       vervòer is ònbetàalbaar.

                                       Het vòlk geeft als òplossing drie pùnten:
                                       prìjs van het éten omlàag;
                                       verzòening met de òpposìtie;
                                       Aùng Sàn Sùu Kyì vrìj!

                                       Refrein

Gezongen op 26 december 2007, Westerbork herdenking

__________________________________________________________________________________________________

Het sprookje van Myanmar

(Op de melodie van "Aan de Amsterdamse grachten")

                                      Couplet 1:
                                      Ooit lag een land in het huid'ge Myanmar
                                      en vele volken uit 't Noorden trokken naar daar.
                                      Uit China, India: De Mon, de Kachin, de Birmees,
                                      Zij namen elk hun deel en bouwden hun huis.
                                      Maar al die stromen gaven
                                      strijd onder elkaar.
                                      Toen kwam de kater later:
                                      de junta van Myanmar.

                                      Refrein:
                                      Zie toch al die Birmese mensen,
                                      Al die demonstranten, samen op straat,
                                      Ieder zou hen vrede wensen,
                                      En een grondwet, waar Vrijheid in staat.
                                      Kom tesamen, lieve mensen,
                                      Laat ons samen demonstreren op straat
                                      Laat ons samen krachtig wensen
                                      dat er democratie ontstaat.

                                      Couplet 2:
                                      De koning heerste ooit over 't Birmese rijk
                                      Hij hield het land bij elkaar, de volken gelijk.
                                      Maar oorlog voerde hij steeds, vooral met Siam;
                                      Terwijl ook vanuit 't Noorden dreiging kwam.
                                      Maar toen de Britten kwamen,
                                      was er geen houden meer aan.
                                      Birma werd over-lopen,
                                      met (de) vrede was het gedaan.

                                      Refrein

                                      Couplet 3:  
                                      De oorlog, die wij gedenken als wereldoorlog Twee,
                                      bracht ook voor Birma heel veel soesa mee.
                                      Japan bezette het land, die spoorlijn die kwam.
                                      De Britten waren verdreven, maar 't land lag lam.
                                      Toch na de oorlog, eind'lijk,
                                      kreeg Birma weer glans,
                                      maar 't werd een zootje, een chaos,
                                      en de junta greep toen zijn kans!

                                      Refrein       

Gezongen op 26 december 2007, Westerbork herdenking