wie zijn wij

               

Politie trainingsmissie.

(Wijs: Auld lang syne)

Oh, kabinet, oh kabinet,
waarvoor ben je toch zo bang:
de NAVO of Amerika?
Ze houden je in de tang!

Politie-missie ja of nee,
is voor ons geen enkele vraag.
Het kost een boel en brengt hen niets
voor in hun lege maag

Politiemensen zonder geld:
corruptie ligt op de loer.
En als ze worden ingezet,
dan helpt dat dus geen moer.

De Taliban betaalt hen goed
Dus ze vechten met hen mee.
Of een krijgsheer neemt hen snel in dienst
en stelt hen wel tevree.

Oh kabinet, oh kabinet,
waarvoor ben je toch zo bang:
de NAVO of Amerika?
Ze houden je in de tang!

Leer politie daar, hun bazen ook
eerst eens lezen en het schrift,
dan weten ze wat hun rechten zijn
en leunen ze op 't gerecht.

Politie trainen is heel goed,
maar niet NU , niet ZO, niet DAAR.
Gerechtigheid en verantwoord'lijkheid,
die horen bij elkaar.

Dus Nederland, o Nederland,
houd je trainers nu in huis.
Je hoeft je niet groot voor te doen.
Wees bescheiden en blijf thuis!

Vastgestelde versie 10 januari 2011

  __________________________________________________________________________________________________________________

   Afghanistanlied

             (op onze eigen melodie)

                           Refrein:
                           Afghanistàn, wàt daar niet kan,
                           (is) òorlogje spélen en wìnnen!
                           Stòp met de strìjd, wèg met de strìjd,
                           snèl aan de òpbouw begìnnen!

Couplet 1:
           Oòit was Afghànistàn...
            ons paradijs
           (Als) hìppies trokken wij
en màsse... dààrheen op reis.
                           Nù zijn we òma's en we wéten,
                           als tòen, née zo ìs 't niet méer.
                           Maar zìjn we onze vrìenden vergéten?
                           Née, dat nòoit een kéer!

                           Refrein

Couplet 2:             
  Luìster eens, Tàlibàn,
  't is mòoi te gelòven.
Stàat er niet ìn de Koràn:
         VR E DE GAAT AL LES TE BO VEN?
  Slà dus de hànden in mekander        
hou eìnd'lijk eens òp met dat gezèur
  Bòuw aan een lànd voor elkànder
        Stèl ons nìet telèur! 

                           Refrein

                  Couplet 3:
                        Eéuwenoude vèchtcultùur?
                           Zàl best zo wézen.
                           Wìl je gelùk op den dùur?
                           Eén advìes bij dézen:
                           nàmens de òma's lieve jòngens,
                           zèt toch je wàpens aan de kànt!
                           Màak met dezèlfde grote pàssie
                           een nìeuw en pràchtig lànd!

                           Refrein

Gezongen 17 november 2007, landelijke dag Vrouwen voor Vrede over Afghanistan

vastgestelde versie 19 juli 2009

________________________________________________________________________________________________________

    Uruzgan

     (op onze eigen melodie)

      Refrein:
     Verlèngen we nìet,                                    
     verlèngen we wèl.                                    
     Dàt zijn de vràgen die spelen.                                                                   
     Verlèngen, weljà,                                    
     verlèngen, welnée.
     Dat zijn de vragen die spelen.

     Couplet 1:                                    
      Gewèld breekt alléen maar àf,
     wat mooì is in mènsen.
    Gewèld is een zìnloze stràf.
    Dàt kan nìemand wènsen
     Dè thuisgekòmen soldàten
    voèlen zich zìek en diepgewònd.
    Dàarom roepen wìj in alle stàten:
    Gewèld is niet gezond!

    Refrein

     Couplet 2:
      E r is een àlternatìef:
      Doè wat zij vràgen.
      Kìes voor het òpbouwwèrk,
      dat zìj kunnen dràgen.
      Brèng dus het gèld van deze mìssie

      zònder een léger daarhéen.
      Kènnis en wèrk zijn daar nòdig.
      Dus mènsen: cràck your braìn!

     Refrein

      Gemaakt voor 12 december 2007, tijdens debat Tweede Kamer, slechts gezongen op melodie van 'Boer wat zeg je van mijn               kippen': Breng het gald van deze missie zonder leger daar naar toe.

     Vastgestelde versie 19 juli 2009