Irak

        Refrein:   
        Je bent in Irak
        'n ieder kijkt strak
        Waar zijn we ooit aan begonnen?
        Eerst leek 't goed
        als vríenden begroet
        en nu: zo gewonnen, zo geronnen?

        Couplet 1:
        Mensen, wees positíef,
        Kíjk naar de resultaten.
        Verwíjten hebben echt geen zín,
        belangrijk zijn de baten.

        Ook al hoor je hele harde woorden:
        'Geef ons dan-toch-maar líever Saddam!'
        Dit betekent dat de klus erop zit,
        dus trek 't je niet aan!  

        Refrein
        Vertrek dus uit Irak
        Maar blijf ze trouw
        als vrienden en niet als soldaten
        Blíjf in contact,
        Help bij de bouw,
        want heus: alles is te bepraten.

        Couplet 2:
        Veel Irakezen trokken weg
        bang voor geweld en sharia.
        Saddam bracht hun honger, maar ook rust
        zijn moorden zijn ze vergeten.

        't Volk heeft nu behoefte aan vrienden,
        die klaarstaan, maar luist'ren naar hun wens;
        een mooi Irak ontstaat niet tussen legers
        maar van mens tot mens!

        Refrein:
        Eén stap terug
        geeft 't land lucht.
        Hou 't overleg echter open
        Ieders belang
        rechtvaardig gediend
        Dat is waar de Grannies op hopen!!

        Gezongen op 24 maart 2008,   Paasmars in Den Haag

_________________________________________________________________________________________________________

               Irak

               (melodie: Huilen is voor jou te laat)                                

               Couplet 1:
               In Irak de redder spelen kan niet meer.
               't Kon al eig'lijk nooit, maar ach, ik zeg niets meer!
               Laten we vandaag besluiten: 't roer moet om.
               Misschien kunnen we 't tij nog keren, het was zo dom!

               Refrein:

               (melodie: o, o Den Haag)
               O, o, Den Haag, wat heb Bush jâh in de klauwè...
               O, o, Den Haag, blijf toch met je poten uit die zooi!
               O, o, o Den Haag, die Yankees zèn niet te vertrouwè,
               Straks wordt 't rouwè, als je niet stopt met dit geklooi!

               Couplet 2:
               Zijn wij bang dat straks de oliekraan dicht gaat?
               Zijn we bang dat heel 't Iraakse volk ons haat?
               Is dat niet de reden dat wij daar nog zijn?
               D'economische drive is groot maar 't respect is klein...

               Refrein

               Couplet 3:
               Misschien was 't Iraakse volk ooit blij met ons...
               Misschien geven zij ons nu toch echt de bons...!
               Laat je door Amerika niet foppen, zeg!
               "War on Terror", laat me niet lachen, ach ga toch weg!!

Refrein

Refrein

Gezongen op 24 maart 2008, Paasmars te Den Haag