Nine eleven tien jaar later:

                                                                Melodie: Aan de Amsterdamse grachten:

                                                Eens was er een vres'lijke ramp
                                                in een ander land.
                                                Het was door mensen gedaan
                                                De torens in brand.

                                                Nu weten we wel wie het deed
                                                maar niet echt waarom.
                                                Het ging om een waanidee
                                                een mensbeeld zo krom.

                                                Nu zijn we angstig, woedend,
                                                bedenken veel slechts.
                                                En maken wetten, regels
                                                Onder sterke invloed van rechts.

                                                Aan de Amsterdamse grachten
                                                wonen veel verschillende mensen tesaam.
                                                Dat geeft klachten, je kunt er op wachten.
>                                              Een lange weg nog te gaan.

                                                Maar we willen samen leven
                                                zonder haat en zonder angstgevoel.
                                                Zonder stigma's die aan ons kleven
                                                Etiketten voor ons taboe.

__________________________________________________________________________________________________________________

         Conflicten

        (op onze eigen melodie)

       Refrein: 

        Conflìcten soms hier                             )
        Conflìcten soms daar                            ) 2x
        Dat zàl opgelòst moeten wòrden.         )

        Couplet 1:
        Vaàk gaat het hàrd tegen hard
        De hardste die wint.
        Dàt gaat gepàard met smart
        Doèt er niet toe wie begint.

        Het gàat dan met handen en voeten
        tegen ìemand die je hélemaal niet ziet
        Vertèlt wat de ànderen dan moeten
        Zo hoeft het dus niet!!

        Refrein

        Couplet 2:
        Het kàn ook met hàrt en begrip.
        Dàt is veel beter.
        Ièdereen wìnt, kijkt niet sip.
        Niemand verliest, voor geen meter.

        De uìtkomst is voor ièdereen de juiste
        Nièmand die wint of verliest
        Het hoèft dus niet met voèten en met vuisten.
        Zò kan het dus oòk, als je maar kiest !!

        Gezongen in zomer 2007

_________________________________________________________________________________________________________

                    Houd je van de domme.           

                    Refrein:

                    Hou je van de domme, hou de schijn maar op, meneer.
                    't Kan je toch niet bommen, dus leg 't naast je neer!
                    Als wij 't al vermoeden, ontken jij 't toch weer met een sneer...
                    Wees maar op je hoede, dat lukt je straks niet meer!

                    Couplet 1:
                    Moeders en hun kind'ren, bevend op de vloer
                    Als ze vader hind'ren, ligt gevaar steeds op de loer...           
                    Vrouwen gaan gebogen, blijven uit het zicht,
                    Wreed en onbewogen van hoererij beticht.

                    Refrein
                    Hou je van de domme, hou de schijn maar op, meneer.
                     't Kan je toch niet bommen, dus leg 't naast je neer!
                    Als wij 't al vermoeden, ontken jij 't toch weer met een sneer...
                    Wees maar op je hoede, dat lukt je straks niet meer!

                    Couplet 2:
                    Dáar, alweer een dode; wie heeft dat gedaan?!
                    't Is een duist're code, wie rebelleert, die gaat eraan!
                    Eens besluit genomen, gevangen voor altijd;
                    Niet meer in te tomen, deze criminelenstrijd!

                    Refrein
                    Mannen van de wereld, eeuwenlang ons geregeerd,
                    Denk je dat je 't goed doet? Ja, loopt 't zo gesmeerd?
                    Kijk naar je besluiten, onbesuisd en onverveerd,
                    Ge/schiedenis geschreven, maar zeker niets geleerd:

                    Couplet 3:
                    Ze /komen je bevrijden, zoge/naamd tot jouw geluk;
                    Ze /zullen je verleiden, maar ze /maken alles stuk!
                    Zijn /uit op al je bronnen, arro/gant en dominant,
                    Wie laat onbezonnen deze plunderaars in 't land?

                    Refrein:
                    Vrouwen van de wereld, vindt je kracht in dit geloof:
                    We /gaan de zaken keren, geen water bij de wijn!
                    Weg met onderdrukking, accepteer geen vrijheidsroof!
                    Vrouwen van de wereld: 't is tijd, dus trek één lijn!!!

                    Gezongen 21 september 2007, in Zuid Limburg

_________________________________________________________________________________________________________

         Wj zijn zo rijk

         (Op onze eigen melodie)

         Refrein:

        Wìj zijn zo rijk,
        zìj zijn zo arm.
        Kunnen we tòch samen leven?

        Zò ongelijk,
        aarde te warm.
        Toekomst vol angst en vol beven.

         Couplet:
        Moeder de spil van 't gezin.
        Zìj heeft teveel zòrgen.
        Mannen die vìnden haar te min,
        maar zìj zorgt voor morgen.

        Teveel jonge kinderen sterven.
        Dat maakt in het westen geen geluid.
        Waarom de àarde bederven?
        Ban de armoe uit!

        Refrein

        Gezongen mei 2007, tijdens de Top van Onderop, Amsterdam

_________________________________________________________________________________________________________